Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ŘÁD PRO  TV A UŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČNY

 

 

 1. Na hodinu TV žáci odcházejí pět minut před jejím začátkem.
 2. Do šatny  za tělocvičnou je odvádí vyučující, který zde drží dozor do zahájení hodiny. V této době se žáci přezují do vhodné sportovní obuvi a oděvu . Přičemž žáci musí být vybaveni různou sportovní obuví pro činnost venku a v tělocvičně ( venkovní obuv si oblékají v šatně u  hlavního vchodu).
 3. Po skončení výuky si žáci odnášejí sportovní obuv i úbor domů.
 4. V šatně i v koupelně žáci udržují čistotu a pořádek.
 5. K materiálnímu vybavení tělocvičny se žáci chovají tak, aby ho nepoškodili. Každou nově vzniklou nebo zjištěnou závadu žáci oznámí ihned vyučujícímu.
 6. Používání sprch je dovoleno po dohodě s vyučujícím. Každý žák po sobě zkontroluje, zda je zavřený kohoutek a neteče nikde voda.
 7. Do tělocvičny žáci vcházejí společně s vyučujícím, který po ukončení hodiny tělocvičnu opět uzamkne.
 8. Každý odchod z tělocvičny žáci předem hlásí učiteli, stejně tak ohlásí i návrat do tělocvičny např. po použití WC.
 9. Žáci, kteří v hodině necvičí se zdržují během hodiny také v tělocvičně a řídí se pokyny vyučujícího.
 10. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a obutí může dojít k úrazu. Žáci před cvičením odloží hodinky, prstýnky, větší náušnice a ozdobné předměty z krku na místo určené vyučujícím. Cenné věci si žáci mohou odložit do kabinetu TV.
 11. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. Na úrazy ohlášené později nebude brán zřetel.
 12. Žáci nesmí během hodiny TV žvýkat , jíst a přinášet do tělocvičny jakékoliv potraviny mimo pití, které musí být v nerozbitných a uzavíratelných obalech
 13. Žáci vykonávají v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Dodržují veškeré pokyny vyučujícího. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví své, ani ostatních přítomných osob. Zahájení cvičení na určeném nářadí a náčiní může začít až po povelu vyučujícího.
 14. Žákům je zakázáno vcházet bez dovolení do nářaďovny , kabinetu i do tělocvičny.
 15. Po skončení vyučovací hodiny vyučující zajistí, aby nářadí a náčiní bylo uklizené, zavřená okna, (v případě že následuje volná hodina i zhasnutá veškerá světla, zamčené dveře u tělocvičny, v kabinetě i vstupní dveře k tělocvičně.
 16. Po ukončení hodiny TV , žáci odcházejí na pokyn vyučujícího  a  ten uzamkne dveře do tělocvičny.
 17. Omlouvání žáků je vždy písemné s uvedením jména žáka data, důvodu a podpisem zákonného zástupce:  1 hodinu  (např. po krátké nemoci) mohou omluvit rodiče, týden a více omlouvá ošetřující lékař.
 18. Zákonní zástupci jsou povinni předem informovat vyučujícího o zdravotním stavu dítěte a při dlouhodobých a trvalých úlevách předložit potvrzení lékaře s přesně uvedenými činnostmi ze kterých jsou uvolněni.

 

 

Mgr. Milan Valúšek

                           ředitel školy